top of page

Srpsko udruženje za endokrinologiju pola

Srpsko udruženje za menopauzu i involutivni hipoandrogenizam

MUMIA

               MUMIA je osnovana 2002. sa ciljem da se poboljša informisanje stanovništva i doktora o problemima sa kojima se sreću žene u menopauzi.  Prvi predsednik je bila Prof.dr Milka Drezgić.  

                 Prema poslednjim definicijama, MENOPAUZA predstavlja period u životu žene koji nastaje godinu dana posle poslednje menstruacije i traje do kraja života.  Period u kome počinju da se javljaju tipične tegobe, a još uvek postoje menstruacije, često u nepravilnim intervalima, naziva se KLIMAKTERIJUM

                 Najčešće tegobe u tom periodu su: talasi vrućine (valunzi), razdražljivost, pojačana nervoza, nesanica,  depresivnost, česte promene raspoloženja, loša koncentracija, smanjena seksualna želja, bolovi u kostima, mišićima, zglobovima, ubrzano starenje kože i sluzokoža, suvoća sluzokoža, češće infekcije mokraćnih puteva itd.  Hronične komplikacije obuhvataju ubrzanu aterosklerozu,  povišen pritisak, infarkt, izliv krvi u mozak, osteoporozu itd.  

                  Neophodno je da se žene jave odmah kada osete prve simptome da bi se testirale, procenilo njihovo zdravstveno stanje i odlučilo o najboljem načinu lečenja.

                   Kod žena sa izraženim tegobama hormonska supstituciona terapija predstavlja jedini pravi način lečenja. Njome se samo dodaje nedostajuća količina estradiola, progesterona i, nekada, testosterona.  Prethodno se isključuju kontraindikacije. Hormnska terapija se može primenjivati doživotno..  

                   Sve je veći broj mladih žena koje pre 40. godine udju u menopauzu. Njima je neophodno uvesti terapiju da bi se sprečile komplikacije, a neuvodjenje terapije iz predrasuda ili nepoznavanja oblasti, povlači konsekvence.

                   Danas ne postoje «podeljena mišljenja o terapiji polnim hormonima» jer se jednom godišnje sastaje Svetski bord za menopauzu. Tom prilikom se na osnovu svih objavljenih studija u prethodnih godinu dana donose zaključci i formira Vodič koji je aktuelan za tu godinu. 

                    Nedopustivo je da žene koje žive u Srbiji 21. veka imaju tegobe menopauze i lošiji kvalitet života.  Pobeđivanjem predrasuda, praćenjem aktuelnih stavova o hormonskoj terapiji i uvođenjem terapije na vreme postiže se kvalitetan život žene od koje se mnogo očekuje u profesionalnom i porodičnom planu.

About

Prof.dr   Svetlana Vujović je rođena  u Bijeljini, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju kao najbolji đak svih generacija gimnazije. Takođe, završilla je Muzičku školu , odsek klavir.Medicinski fakultet u Beogradu završila je za manje od 5 godina i odmah upisala magistarske studije na temu „Predmenstruacioni sindrom“. Doktorirala je u 29. godini.  U međuvremenu zaposlila se u Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, a potom i na Medicinskom fakultetu gde je izabrana za asistenta, potom docenta, a u poslednjih 12 godina je redovni profesor. Učila je od mentora, Prof.dr Dragoljuba Slijepčevića, vanredno talentovanog naučnika širokih spoznajnih vrednosti.

           Do sada je objavila 30 knjiga i udžbenika. Neke od njih su: „Predmenstruacioi sindrom“,  „Menopauza“,  „Hirzutizam“,   „Transseksualizam“,  „poremećaji polnog identiteta“,  „Reproduktivna endokrinologija“ , „Endokrinologija“,  „ Benigne bolesti dojke“ i dr.  Posebni značaj ima svetski jedinstvena, napisana od strane samo dva lekara naučnika, „Prva srpska medicinska enciklopedija“.

           U svom dosadašnjeg radu najveću pažnju, ali i svetska otkrića, postigla je u endokrinologiji pola, pa su određena poglavlja objavljena u svetskim udžbenicima. Jedan je od osnivača Beogradskog tima za polni identitet 1989. čime je Beograd, posle Amsterdama, postao drugi centar u Evropi koji se bavi ovom temom.

           Učila je brojne generacije studenata medicine, a potom bila mentor za magisterijume,  uže specijalizacije,  doktorate.  

            Na osnovu postignutih rezultata u oblasti menopauze, reproduktivne endokrinologije i endokrinologije pola izabrana je u „European Menopause Bord“,  potom je poslata član borda „International menopause society“, „Euro-Asian society ffor gynecological endocrinology“, a sada je član borda „International society for  gynecological endocinology“.  Napisala je 563 rada objavljena u našim i svetskim časopisima.  

            Predsednica je Multidisciplinarnog udruženja za menopauzu i involutivni hipoandrogenizam,  Srpskog udruženja za endokrinologiju pola i Beogradskog tima za polni identitet.

            Osnovala je Nacionalni centar za infertilitet i endokrinologiju pola, gde je načelnica.  Rukovodilac Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

            Zahvaljujući idejama do kojih je došla otkrila je faktore koji su onemogućavali ostajanje u drugom stanju brojnih žena. U naizgled bezizlazniim situacijama pomogla je da se do danas rode 3423 bebe.

             Organizator je brojnih kongresa i simpozijuma, od kojih i svetski, koji je održan u Beogradu 2017. godine.

             Voli da slika, pleše, skija, svira klavir….

 

             I pored brojnih primamljivih ponuda za odlazak u svetske medicinske centre odlučila je da ostane u Srbiji i svojim radom doprinese ugledu medicinske naučne misli.  Neposredno pred bombardovanje, 1999., od strane NATO pakta, vratila se iz Italije sa kongresa da bude uz svoj narod.

              Patriota je,  rodoljub, ponosna na korene koji, u pisanim tragovima, datiraju do sestre cara Dušana, čija je XVII generacija. Pradeda po majci je , nošen idejom panslavizma došao iz centra zlatnog Praga. Šumadijski i ličanski koreni su , takođe, deo njenog genoma.

               Mišljenja je da smo svi na ovoj Planeti sa određenim „poslušanjem“ , svoje je prepoznala i ponosno ga izvršava na dobro svog naroda.

                Odlikovana je „Zvezdom sa zlatnim kracima“ za doprinos medicini Republike srpske, „Karađorđevom zvezdom“ za doprinos iz oblasti endokrinologije, a dobitnik je i nagrade „Kapetan Miša Atanasijević“ za doprinos srpskom zdravstvu.  

Svetlana.png

Prof. dr Svetlana Vujović

bottom of page