top of page

Poštovani prijateji, drage kolege,

 

Čast nam je i zadovoljstvo da Vas u ime Izvršnog odbora „Srpskog udruženja za endokrinologiju pola”, „Multidisciplinarnog udruženja za menopauzu i involutivni hipoandrgenizam“, Endokrinološke sekcije Srpskog lekarskog društva, Medicinskog fakulteta u Beogradu, Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog Kliničkog Centra Srbije, pozovemo da aktivno učestvujete i prisustvujete

 

V KONGRESU SRPSKOG UDRUŽENJA ZA ENDOKRINOLOGIJU POLA

i

MULTIDISCIPLINARNOG UDRUŽENJA ZA MENOPAUZU I INVOLUTIVNI HIPOANDROGENIZAM

 

“ULOGA STEROIDNIH HORMONA NA ZDRAV ŽIVOT”

Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem

Kongres će se održati od 03.-05.10.2024. godine u Kongresnom centru Sava Centru

Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom br. 153-02-239/2024-01 od 27.05.2024. A-1-1043/24. i nosi 13 poena predavačima, 11 poena za usmenu prezentaciju, 9 poena za poster prezentaciju i 8 poena za pasivne učesnike.

Teme Kongresa:

1. Menopauza i involutivni hipoandrogenizam od 50 do 120 godine života - najnovije novosti

2. Infertilitet

3. Ginekološka endokrinologija i komorbiditeti

4. Transrodnost - prihvatljivo humano razumevanje rodnog koncepta

 

Uputstvo za pisanje apstrakta:

- Word for Windows

- do 250 reči bez imena autora i afilijacija

- Times New Roman, veličina slova 12

- prvi red: ime autor

- drugi red: afilijacije

- apstrakt mora da sadrži Uvod, Metode i cilj, Rezultati, Zaključak

- apstrakte slati kao prilog na mumiabg@gmail.com

-apstrakt poslati do 1.9.2024. godine

Kotizacija za učešće na Kongresu iznosi 18000 za doktore, odn. 10000 din za medicinske sestre i tehničare.

Uplatu izvršiti na sledeći račun: Komercijalna banka, Udruženje gradjana «MUMIA», račun br: 205-15278-38. Potvrdu o izvršenoj uplati predati prilikom registracije.

Official Facebook page

Clinic for Endocrinology, Diabetes and Metabolic Diseases

Faculty of Medicine
University of Belgrade

Serbian Medical Society

bottom of page