top of page

SRPSKO UDRUŽENJE ZA ENDOKRINOLOGIJU POLA
SERBIAN SOCIETY FOR ENDOCRINOLOGY OF GENDER (SSEG)
ČLAN FISGE- MEĐUNARDNOG UDRUŽENJA ZA ENDOKRUNOLOGIJU POLA

MULTIDISCIPLINARNO UDRUŽENJE ZA MENOAPUZU I INVOLUTIVNI HIPOANDROGENIZAM
MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
KLINIKA ZA ENDOKRINOLOGIJU, DIJABETES I BOLESTI METABOLIZMA UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJA
ENDOKRINOLOŠKA SEKCiJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA

i

Prof. dr Svetlana Vujović


Vas pozivaju da dođete na

V Kongres Srpskog udruženja za endokrinologiju pola

i

Multidisciplinarnog udruženja za menopauzu i involutivni hipoandrogenizam - MUMIA

 

ULOGA STEROIDNIH HORMONA NA ZDRAV ŽIVOT

koji će se održati od 3. do 5. Oktobra u Kongresnom centru Sava Centar u Beogradu


 

Official Facebook page

Clinic for Endocrinology, Diabetes and Metabolic Diseases

Faculty of Medicine
University of Belgrade

Serbian Medical Society

bottom of page