top of page

Poštovani prijatelji i kolege,

 

U ime Izvršnog odbora „Srpskog udruženja za endokrinologiju pola“   „Multidisciplinarnog udruženja za menopauzu i involutivni hipoandrgenizam“, Endokrinološke sekcije Srpskog lekarskog društva, Medicinskog fakulteta u Beogradu, Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog Kliničkog Centra Srbije, pozivamo Vas da aktivno učestvujete i prisustvujete

 

IV SRPSKOM KONGRESU O MENOPAUZI I INVOLUTIVNOM HIPOANDROGENIZMU

EFEKTI EGZOGENIH I ENDOGENIH FAKTORA NA ENDOKRINOLOGIJU POLA

 

koji će se održati 14.10. i 15.10.2022. u svečanoj sali hotela Hilton.

 

Sa poštovanjem , u ime Organizacionog odbora

Prof.dr Svetlana Vujović

 

Official Facebook page

Clinic for Endocrinology, Diabetes and Metabolic Diseases

Faculty of Medicine
University of Belgrade

Serbian Medical Society

bottom of page