top of page

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

KLINIKA ZA ENDOKRINOLOGIJU, DIJABETES I BOLESTI METABLIZMA

NACIONALNI CENTAR ZA INFERTILITET I ENDOKRINOLOGIJU POLA

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

ODBOR ZA ENDOKRINOLOGIJU GONADA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA

SRPSKO UDRUŽENJE ZA ENDOKRINOLOGIJU POLA

organizuje

 

NACIONALNI SIMPOZIJUM  MUMIA

 

sa međunarodnim učešćem

 

“MOJ NAJINTERESANTNIJI PACIJENT”

 

 

20.10.2023. Narodno pozorište Srbije

Odluka br. 153-02-00223/2023-01 od 22.05.2023. A-1-905/23.

Predavači 9 KME poena

Pasivno učešće 5 KME poena

Kotizacija: 12.000 dinara - doktori

                  5000 dinara - medicinske sestre i tehničari.

Uplatu izvršiti na račun: Komercijalna banka, Udruženje gradjana «MUMIA», račun br: 205-15278-38.

 

 

 

 

 

 

FINALNI PROGRAM

 

 

08.00-09.00: Registracija

 

08.45: SVEČANO OTVARANJE: Prof. dr Svetlana Vujović

 

09.00-10.30 I SESIJA:

                    Predsedavajući: Prof. dr Branka Nikolić, Prof. Dr Ivan Fistonić

 

09.00-09.15 Prof. dr Svetlana Spremović Rađenović: Disfunkcijsko krvarenje u perimenopauzi udruženo sa disekantnom aneurizmom a. subclaviae - šta raditi  kad nema preporuka

09.15-09.30 Prof. dr Branka Nikolić: Povišen βHCG van trudnoće kod žene u klimakterijumu

09.30-09.45 Prof. dr Ivan Fistonić: Preživjeti ili zaživjeti u menopauzi nakon onkološkog lečenja

09.45-10.00 Dr sci. med. dr Aleksandar Đogo: Komparacija efekata inicijacije i prekida estroprogestagenske terapije u menopauzi

 

 

10.00-10.15 Prof. dr Katarina Lalić: Mogućnost lečenja hiperholesterolemije u trudnoći

10.15-10.30 Prof. dr Aleksandra Jotić: Terapija senzorom potpomognute insulinske pumpe u trudnoći komplikovanoj tipom 1 dijabetesa: uloga savremenih tehnologija

 

10.30-10.45 Pauza za kafu

 

10.45-12.15 II SESIJA

                    Predsedavajući: Prof. dr Svetlana Vujović, Prof. Dr Damir Franić

 

10.45-11.00 Prof. dr Svetlana Dragojević Dikić: Prevremena insuficijencija jajnika i reprodukcija

11.00-11.15 Prof. dr Svetlana Vujović: Ponavljani pneumotoraksi, prevremena insuficijencija jajnika, migrene, insulinska rezistencija- majčinstvo kao kruna uspeha medicine

11.15-11.30 Prof. dr Aleksandar Ljubić: Gonadna insuficijencija, trudnoća i komplikacije  tokom porođaja kod bolesnice lečene biološkom terapijom

11.30-11.45 Prof. dr Damir Franić: Individualizacija hormonske terapije kod pacijentkinje sa jatrogenom prevremenom menopauzom i oštećenom jetrenom funkcijom

11.45-12.00 Prof. dr Snežana Rakić: Evaluacija optimalne terapije u luteinskoj fazi posle vantelesne oplodnje

12.00-12.15 Prof. dr Srđan Popović: Prvi slučaj transfenoidne neurohirurške intervencije pituitarne žlezde u Evropi

 

12.15-12.30 Pauza

 

12.30-14.00 III SESIJA

           Predsedavajući: Prof. Dr Marina Đurović; Prof. dr Vesna Srećković Dimitrijević

 

12.30-12.45 Prof. dr Marina Đurović: Akromegalija - višedecenijsko lečenje

12.45-13.00 Prof. dr Lidija Injac Stevović: Komorbiditet poremećaja raspoloženja sa suicidalnim ponašanjem, sindromom policističnih jajnika i insulinskom rezistencijom

13.00-13.15 Prof. dr Jasmina Ćirić “X” vezana kongenitalna adrenalna hiperplazija

13.15-13.30  Prof. dr Milena Brkić: Nada, vjera, ljubav i hormoni

13.30-13.45 Prof. dr Vesna Srećković Dimitrijević: Uticaj smanjenja telesne težine na komorbiditete

13.45-14.00 Prof. dr Biljana Beleslin: (Ne)tipična Grejvsova orbitopatija

14.00-14.30 Pauza za ručak

 

14.30-16.00 IV SESIJA

                    Predsedavajući: Prof. dr Vinka Vukotić; VNS prim. dr sci. med. dr Olivera Ilić Stojanović

 

14.30-14.45 Prof. dr Vinka Vukotić: Nesaglasnost kliničkih znakova i histologije

14.45-15.00 Prof dr Aleksandar Milošević: Pacijent sa atipičnom seksualnom disfunkcijom

15.00-15.15 Prim. dr Dragana Duišin: Izazovi i kontraverze detranzicije i reverznih zahteva

15.15-15.30 Prof. dr Mirjana Doknić: Hipopituitarizam i trudnoća

15.30-15.45 Prof. dr Sandra Pekić: Šta može značiti iznenadna pojava glavobolja i diplopija kod adolescenata

15.45-16.00 VNS prim. dr sci. med. dr Olivera Ilić Stojanović: Kada duša pati, a svi zglobovi bole

 

16.00-16.20 Pauza za kafu

 

16.20-17.40 V SESIJA

                     Predsedavajući: Doc. dr Miomira Ivović, Doc. dr Milena Brkić

 

16.20-16.30 Doc. dr Miomira Ivović: Trudnoća nakon lečenja karcinoma dojke

16.30-16.40 Doc. dr Milina Tančić Gajić: Hipogonadotropni hipogonadizam bez anosmije

16.40-16.50 Doc. dr Miloš Stojanović: Lečenje aritmija kod žena u menopauzi estro-progestagenskom terapijom

16.50-17.00 Doc. dr Ljiljana Marina: Trudnoća kod pacijentkinje sa smanjenom ovarijumskom rezervom

17.00-17.10 Doc. dr Draško Gostiljac:  Visoki kalcitonin u neregulisanom dijabetesu - šta je etiologija?

17.10-17.20 Doc. dr Dragana Miljić: Priča o jednom interesantnom proteinu

17.20-17.30 Doc. dr Marko Stojanović Supstituciona terapija leptinom kod pacijentkinje sa generalizovanom lipodistrofijom

17.30-17.40 Doc. dr Mirjana Stojković: Tireoidea i COVID-19

 

17.40-17.45 Pauza

 

17.45-18.45 VI SESIJA

                  Predsedavajući: Asist. dr Marija Miletić, Doc. Dr Zoran Gluvić

 

17.45-17.55 Doc. dr Zoran Gluvić Perzistentna hiperkalcemija nakon paraidektomije

17.55-18.05 Asist. dr Marija Miletić: Da li se feohromocitom može sakriti iza napada  epilepsije

18.05-18.15 Asist. Dr Slađana Mihajlović: Intrauterina transfuzija kod COVID pozitivne trudnice

18.15-18.25 Asist. dr Danka Jeremić: Šta sve može da se krije iza slike Kušingove bolesti

18.25-18.35 Dr Sci. Dr Dijana Smolović: Sindrom Tarner 45, X/ 46, XY 

18.35-18.45 Dr Veljko Pantović: Modaliteti lečenja NOA 

 

ZATVARANJE SIMPOZIJUMA

 

ZATVARANJE SIMPOZIJUMA

bottom of page