top of page

 Međunarodni kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom br. 153-02-312/2022-01 od 09.05.2022. A-1-925/22. i nosi:

15 poena predavačima

13 poena za usmenu prezentaciju

11 poena za poster prezentaciju

10 poena za pasivne učesnike.

 

Uputstvo za pisanje apstrakta:

 

- Word for Windows

- do 250 reči bez imena autora i afilijacija

- Times New Roman, veličina slova 12

- prvi red: ime autora

- drugi red: afilijacije

- apstrakt mora da sadrži Uvod, Metode i cilj, Rezultati, Zaključak

- apstrakte slati kao prilog na mumiabg@gmail.com

- rok za slanje apstrakta 1. Septembar 2022.

 

Kotizacija za doktore: 12.000 dinara, za medicinske sestre i tehničare: 5000 dinara.

 

Uplatu izvršiti na sledeći račun: Komercijalna banka, Udruženje gradjana «MUMIA»,

račun br: 205-15278-38. 

 

Registraciju obaviti najkasnije do 1.10.2022.

bottom of page