Naučni simpozijum je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom br. 153-02-840/2020-01 od 17.8.2020. A-1-1253/20

 

POENI: Predavači - 9 poena predavačima,

             Usmena prezentacija -8 poena  

             Poster prezentacija - 6 poena

             Pasivni učesnici - 5 poena 

 

Kotizacija: Doktori - 5000 dinara

                 Medicinske sestre i tehničari - 2000 dinara.

 

Uplatu izvršiti na sledeći račun: Komercijalna banka, Udruženje gradjana «MUMIA»,

račun br: 205-15278-38. 

Po uplati kotizacije i registraciji ,na sajtu www.mumia2002.org učesnici simpozijuma će dobiti lozinku koja će im omogućiti pristup predavanjima.

 

Registraciju obaviti najkasnije do 1.5.2021.