Naučni skup je posvećen lekarima i zdravstvenim radnicima raznih oblasti: interne medicine, endokrinologije, ginekologije, reumatologije, fizikalne medicine, opšte prakse, urologije, kardiologije, itd. Naši redovni naučni sastanci omogućavaju praćenje najnovijih svetskih dostignuća u ovoj oblasti, razmenu mišljenja i donošenje stavova. Predavači će biti eminentni akademici i profesori iz naše zemlje, zemalja regiona i inostranstva.

 

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom br. 153-02-840/2020-01 od 17.8.2020. A-1-1253/20

 

POENI: Predavači - 9 poena predavačima,

             Usmena prezentacija -8 poena  

             Poster prezentacija - 6 poena

             Pasivni učesnici - 5 poena 

 

Kotizacija: Doktori - 10.000 dinara

                 Medicinske sestre i tehničari - 5000 dinara.

 

Uplatu izvršiti na sledeći račun: Komercijalna banka, Udruženje gradjana «MUMIA»,

račun br: 205-15278-38. 

 

Potvrdu o izvršenoj uplati predati prilikom registracije.