Gosti predavači

 

 

Prof. Andrea R. Genazzani

Rođen 1942. godine u Firenci, diplomirao 1966. godine na Univerzitetu u Sijeni. Predsednik Internacionalnog udruženja za ginekološku endokrinologiju. Predsednik Evropskog udruženja za ginekologiju. Generalni sekretar Internacionalne Akademije za humanu reprodukciju. Počasni profesor Kraljevskog koledža akušera i genikologa (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists). Glavni urednik časopisa “Gynecological Endocrinology” od 1987. godine. Autor više od 814 radova objavljenih u renomiranim časopisima i preko 42 knjige.

 

Prof. dr Farook Al-Azzawi 

Direktor Ginekološke istraživačke jedinice Univerzitetske bolnice u Lesteru, Velika Britanija. Profesor na Univerzitatu u Lesteru i profesor po pozivu Univerziteta u Beogradu. Član Međunarodnog udruženja za ginekološku endokrinologiju, Međunarodnog udruženja za menopauzu, Evropskog udruženja za menopauzu i Udruženja za zdravstvenu zaštitu. Autor više od 100 radova objavljenih u renomiranim časopisima i 2 knjige.