Spisak predavanja

Prof. dr Svetlana Vujović: Transseksualizam, prevremena insuficijencija jajnika i karcinom dojke

 

Prof. dr Ivan Fistonić: Etika u estetskoj i reksonstruktivnoj hirurgiji

 

Prof. dr Damir Franić: Radiofrekvenca u poboljšanju kvaliteta života žene

 

Mr. Sci dr Aleksandar Đogo: Klinički efekti primjene preparata DHEAS u inicijalnoj fazi perimenopauzalne tranzicije

 

Doc. dr Milena Brkić: Katamenijalni pneumotoraks i endometrioza

 

Prof. dr Branka Nikolić: Dijagnostički lavirint – prezistirajući povišen serumski beta HCG kod tri negravidne starije od 44 godine

 

Prof. dr Marina Nikolić Đurović: Hipoestrogenija i mozak

 

Prof. dr Mirjana Doknić: Dugotrajni nelečeni hipopituitarizam: efekti hormonske supstitucije u srednjoj životnoj dobi

 

Prof. dr Sandra Pekić: Kranijalna radioterapija i centralni hipogonadizam

 

Prof. dr Snježana Popović Pejičić Septoptička displazija

 

Prof. dr Mirjana Šumarac Dumanović: Sindrom policističnih jajnika i depresija

 

Prof. dr Svetlana Dragojević Dikić: Prevremena insuficijencija jajnika i infertilitet

 

NS prim. dr sci. med. dr Olivera Ilić Stojanović: Značaj hipoestrogenija u kompleksnom lečenju hroničnih politenditisa

 

Prof. dr Srđan Popović: Dijabetesno stoplo

 

Prof. dr Miloš Žarković: Hipopituitarizam ili možda ne

 

Prof dr Jasmina Ćirić: Uticaj lečenja hipertireoze na telesnu težinu

 

Prof. dr Vesna Dimitrijević Srećković: Trudnoća posle karcinoma štitaste žlezde 

Prof. dr Aleksandar Milošević: Može li se postići optimalna terapija erektilne disfunkcije

 

Prof. dr Svetlana Spremović Rađenović: Postpartalna histerektomija sa kontraindikacijama za hormonsku supstitucionu terapiju – koje su mogucnosti?

 

Prof. dr Vinka Vukotić: Urinarna inkontinencija kod žena u menopauzi: operisati ili ne operisati

 

Prof. dr Aleksandar Ljubić: Trudnoća posle biološke terapije: receptivnost endometrijuma

 

Doc. dr Miomira Ivović: Menopauzalni simptomi kao prezentacija feohromocitoma

 

Doc. dr Zoran Gluvić: Tretman neklasične kongenitalne adrenalne hiperplazije kod trudnice, prikaz slučaja iz nereferentnog centra

 

Doc. dr Mirjana Stojković: Subakutni tireoiditis

 

Doc. dr Svetlana Janković: Uticaj CO2 laserske vaginalne terapije i platelet rich plasma (PRP) na stres urinarnu inkontinenciju u menopauzi

 

Asist. dr Milina Tančić Gajić: Hiperandrogenizam u menopauzi

 

Asist. dr Ljiljana Marina: „PCOS“ u muškaraca

 

Asist. dr Slađana Mihajlović: Endometrioza i laparaskopija

Sponzorisani simpozijumi

Sponzorisani simpozijumi

Miter: Prof. dr Svetlana Vujović: Uloga mioinozitola u poboljšanju fertiliteta žena sa prevremenom insuficijencijom jajnika

Novonoridsk: Mr. sci. dr Aleksandar Đogo: GLP-RA koncept kao promena paradigme u lečenju tipa 2 dijabetesa 

Innventa: Doc. dr Milan Potić: Muški infertilitet - Sperginn® kao nova terapijska opcija

Miter: Prof. dr Svetlana Vujović: Uloga mioinozitola u poboljšanju fertiliteta žena sa prevremenom insuficijencijom jajnika

Novonoridsk: Mr. sci. dr Aleksandar Đogo: GLP-RA koncept kao promena paradigme u lečenju tipa 2 dijabetesa 

Innventa: Doc. dr Milan Potić: Muški infertilitet - Sperginn® kao nova terapijska opcija