top of page

PETAK 14.10.2022.

 

08.00-17.00 REGISTRACIJA

09.45-10.00 OTVARANJE KONGRESA: Prof. dr Svetlana Vujović

 

10.00-11.30 PRVA SESIJA

         Predsedavajući sesije: John Stevenson (GBR), Mark Brincat (MLT), Svetlana Vujović

(SRB)

 

10.00-10.15 John Stevenson (GBR): HRT for Women with Increased Cardiovascular Risk: Dare We Give It?

10.15-10.30 Mark Brincat (MLT): E4 Preparationes, the Novel Oestrogen in MHT

10.30-10.45 Nick Panay (GBR): Testosterone Replacement Therapy in Women: Are There Any News?

10.45-11.00 Svetlana Dragojević Dikić (SRB): Menopauza u fokusu - savremeni koncept terapije

11.00-11.15 Mick van Trotsenburg (AUT): Subtleties of Gender Transition at Midlife and Beyond

11.15-11.30 Svetlana Vujović (SRB): The Role of Progesteron in Hormone Affirmative Therapy of Transfemale

 

11.30-11.45 PAUZA ZA KAFU

11.45-12.15 KOMERCIJALNI SIMPOZIJUM MITER

 

12.15-12.30 KOMERCIJALNI SIMPOZIJUM OPTIMUSPHARM

 

 

12.30-14.00 DRUGA SESIJA

         Predsedavajući sesije: Srđan Popović (SRB), Svetlana Spremović Rađenović (SRB)

Aleksanar Đogo (MNE)

 

12.30-12.45 Srđan Popović (SRB): Primena nanotehnologije u endokrinologiji

12.45-13.00 Aleksandar Đogo (MNE): Proces starenja u svijetlu savremene nauke - mogućnost produženja kvalitetnog ljudskog trajanja

13.00-13.15 Svetlana Spremović Rađenović (SRB): Perimenopauza - problemi i terapijske mogućnosti

13.15-13.30 Mirjana Šumarac Dumanović (SRB): Kako lečiti gojaznost u osoba sa PCOS koje žele trudnoću

13.30-13.45 Milina Tančić Gajić (SRB): Ispod maske PCOSa

13.45-14.00 Dragana Duišin (SRB): Fenomen kajanja u transrodnoj medicini

 

14.00-14.30 PAUZA ZA RUČAK 

14.30-14.45 KOMERCIJALNI SIMPOZIJUM NOVONORDISK

 

14.45-15.00 KOMERCIJALNI SIMPOZIJUM INPHARM

15.00-16.30 Treća sesija

         Predsedavajući sesije: Nick Panay (GBR), Aleksandar Ljubić (SRB), Mick van

Trotsenburg (AUT)

 

15.00-15.15 Nick Panay (GBR): Premature Ovarian Insufficiency: IMS Recommendations

15.15-15.30 Aleksandar Ljubić (SRB): Cell and Gene Therapy for Improving Impaired Gametogenesis

15.30-15.45 Mark Brincat (MLT): Risks and Benefits of MHT

15.45-16.00 Svetlana Vujović (SRB): Alzheimer and POI

16.00-16.15 John Stevenson (GBR): The Real Life Risk of Breast Cancer from HRT

16.15-16.30 Mick van Trotsenburg (AUT): Arguments for Adaptive Hormone Therapy in Elderly Transpersons

16.30-17.00 Promocija knjige Benigne bolesti dojke, Doc. Dr M. Brkić (BIH), Prof. Dr S. Vujović(SRB)

 

17.00-17.15 Pauza za kafu

17.15-17.30 KOMERCIJALNI SIMPOZIJUM PHARMAIDEA

 

17.30-17.45 KOMERCIJALNI SIMPOZIJUM PHARMANOVA

      

17.45-19.15 ČETVRTA SESIJA

         Predsedavajući sesije: Damir Franić (SLO), Vinka Vukotić (SRB) Branka Nikolić (SRB)

 

17.45-18.00 Branka Nikolić (SRB): Epidemija postmenopauzalnih asimptomatskih endometrijalnih polipa vs izazov napredne dijagnostike

18.00-18.15 Vinka Vukotić (SRB): Urogenitalni sindrom kod žena u menoapuzi

18.15-18.30 Damir Franić (SLO): Lečenje prekomerno aktivne mokraćne bešike i urgentne inkontinencije radiofrekvencijom - pilot studija

18.30-18.45 Ivan Fistonić (CRO): Laser (u ginekologiji (i estetici)?) – učinkovitost i sigurnost

18.45-19.00 Svetlana Janković (SRB): Lečenje stres inkontinencije u menopauzi primenom CO2 lasera

19.00-19.15 Aleksandar Milošević (SRB): Testosteron - terapija izbora kod muškaraca stariih od 50 godina

 

19.15-19.30 KOMERCIJALNI SIMPOZIJUM L’OREAL

 

20.00 SVEČANI PROGRAM I KOKTEL

SUBOTA 15.10.2022.

08.00-09.10 PETA SESIJA

         Predsedavajući sesije: Mick vAn Trotsenburg (AUT), Marc Brincat (MLT), Ljiljana

Marina (SRB)

 

08.00-08.10 Antoan Stefan Šojat (SRB): Adrenal tumorogenesis, obesity and menopause

08.10-08.20 Tijana Petković (SRB): Endometrial microenvironment as a predictor of successful prenanacy

08.20-08.30 Natalija Antić (SRB): Can you relay on patient’s autoreported data on their menstrual cycle regularity

08.30-08.40 Natalija Pavlović (SRB): Tuner mosaicism and infertility

08.40-08.50 Anđela Bošković (SRB): Postpartal insuline levels in women with PCOs with metformin during pregnancy

08.50-09.00 Taisa Bojović (SRB): Influence of metformin on fertility in women with PCOs and hyperinslinism

09.00-09.05 Dunja Simona Petković (SRB): Effects of autonomous cortisol secretion and possible autonomous cortisol secretion on body mass index in patients with adrenal incidentalomas

09.05-09.10 Kristina Saravinovska (SRB): Impact of the COVID-19 pandemic on women’s reproductive health

 

09.15-10.45 ŠESTA SESIJA

         Predsedavajući sesije: Jasmina Ćirić (SRB), Miomira Ivović (SRB), Ivan Fistonić (CRO)

 

09.15-09.30 Jasmina Ćirić (SRB): Uloga aldosterona u metaboličkim i kardiovaskularnim poremećajima

09.30-09.45 Miomira Ivović (SRB): Kvalitet života u žena sa prevremenom insuficijencijom jajnika

09.45-10.00 Ljiljana Marina (SRB): Polni steroidi i dojka

10.00-10.15 Sanja Ognjanović (SRB): Telesni sastav i metabolički status postmenopauzalnih žena sa adrenalnim incidentalomom

10.15-10.30 Miloš Stojanović (SRB): Krvni pritisak kod žena u menopauzi na različitim terapijskim režimima

10.30-10.45 Marija Miletić (SRB): Hipertireoza i primarni hiperparatireoidizam: Tajna veza?

 

10.45-11.00 Pauza za kafu

 

11.00-11.15 KOMERCIJALNI SIMPOZIJUM AMICUS

 

11.15-11.30 KOMERCIJALNI SIMPOZIJUM VIDAPHARM

 

11.30-13.00 SEDMA SESIJA

        Predsedavajući sesije: Nebojša Lalić (SRB); Katarina Lalić (SRB), Aleksandra Jotić

(SRB)

 

11.30-11.45 Nebojša Lalić (SRB): Novi lekovi u terapiji dijabetesa, uticaj na insulinsku rezistenciju

11.45-12.00 Katarina Lalić (SRB): Novine u terapiji dislipidemija; put ka efikasnijoj prevenciji

ateroskleroze

12.00-12.15 Aleksandra Jotić (SRB): Prethodni gestacijski dijabetes kao marker kardiovaskularnog rizika u klimakterijumu

12.15-12.30 Snježana Popović Pejičić (BIH): Gojaznost kao posljedica modernog stila života

12.30-12.45 Snežana Polovina (SRB) Gojaznost i reprodktivni sistem kod žena tokom života

12.45-13.00 Lidija Injac Stevanović (MNE): Da li nivo insulina može biti prognotički faktor za nastanak terapijke rezistencije kod obolelih od shizofrenije

 

13.00-13.15 Pauza

 

13.15-14.30 OSMA SESIJA

Predsedavajući sesije:  Aleksandar Krunić (USA), Vesna Srećković Dimitrijević (SRB) Olivera Ilić Stojanović (SRB)

 

13.15-13.30 Aleksandar Krunić (USA): Skin Treatment in Menopause

13.30-13.45 Anna Biljana Chapman (GBR): Perimenopausal Sex Hormone Decline and Irregularities and their Manifestationes on Skin and Hair, from Dermatological Perspective

13.45-14.00 Vesna Srećković Dimitrijević (SRB): Akne i sindrom policističnih jajnika

14.00-14.15 Marina Nikolić Đurović (SRB): Savremeno lečenje osteoporoze u menopauzi

14.15-14.30 Olivera Ilić Stojanović (SRB): Uticaj osteoporoze na formiranje kalusa

 

14.30-15.30 PAUZA ZA RUČAK

 

15.30-15.45 KOMERCIJALNI SIMPOZIJUM ABELAPHARM

 

15.45.-17.15 DEVETA SESIJA

Predsedavajući sesije: Marina Nikolić Đurović (SRB); Snežana Rakić (SRB); Svetlana Janković (SRB)

 

15.45-16.00 Snežana Rakić (SRB): Ponovljeni neuspeh implatacije (RIF) kod euploidnih embriona

16.00-16.15 Sandra Pekić (SRB): Prolaktinomi i trudnoća

16.15-16.30 Mirjana Doknić (SRB): Fertilitet i trudnoća u akromegaliji

16.30-16.45 Marko Stojanović (SRB): Otkrivanje i praćenje poremećaja rada hipofize u trudnoći - izazovi i zamke

16.45-17.00 Milena Brkić (BIH): Značaj AntiMilerovog hormona u ženskoj reprodukciji

17.00-17.15 Slađana Mihajlović (SRB): Kovid i trudnoća

 

17.15-17.30 Pauza

 

17.30-18.40 DESETA SESIJA

Predsedavajući sesije: Milina Tančić Gajić (SRB), Biljana Beleslin (SRB), Zoran Gluvić (SRB)

 

17.30-17.45 Biljana Beleslin (SRB): Savremeni principi lečenja Grejvsove orbitopatije

17.45-18.00 Mirjana Stojković (SRB): Subklinička hipotireoza i starenje

18.00-18.15 Zoran Gluvić (SRB): Nealkoholna masna bolest jetre: klinički multidisciplinarni pristup - institucionalna adaptacija postojećim Vodičima kliničke prakse

18.15-18.30 Branko Barać (SRB): Efekti endogenog testosterona na infekciju COVID 19

18.30-18.40 Jelena Milić (SRB): Alkoholzam i tabletomanija tokom menopauzalne tranzicije i
menopauze

18.40-18.50 Zorana Arizanović (SRB): Uticaj gubitka telesne mase na simptome predmenstruacionog sindroma

 

 

ZATVARANJE

bottom of page